SAMENWERKENDE PSYCHOLOGEN EERSTE LIJN

Groenestraat 294 unit A 2.6
6531 JC  Nijmegen
Telefoon: 06-33104463
E-mail: algemeen@spelnijmegen.nl

Wachttijd voor Intake en aansluitend de behandeling (schatting); 12 weken

Is een GZ psycholoog iets voor u?
Een GZ-psycholoog is een psycholoog die uw psychische problemen concreet en praktisch aanpakt.
Het doel daarbij is om u zodanig te helpen dat u weer op eigen kracht verder kunt. Zeker als u er snel bij bent, kunt u veel baat hebben bij een behandeling bij een GZ-psycholoog. Denk dus niet te lang “ik moet er zelf uitkomen”of “het valt wel mee, ik stel me aan”.
De hulp die een GZ-psycholoog biedt valt onder de Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (GBGGZ) en is voor iedereen toegankelijk. 
Het is geschikt voor lichte, tot matige, niet te complexe psychische problematiek, waarvan de inschatting is dat een behandeling van 5-12 gesprekken voldoende is.
U kunt zelf bellen om een afspraak te maken. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk en dient er een DSM-5 diagnose gesteld te kunnen worden.
Een eerstelijnspsycholoog is een GZ-psycholoog met extra opleiding en ervaring voor het verlenen van psychologische zorg in de generalistische basis ggz (GBGGZ).

HUIDIGE WACHTTIJD; 12 weken
De behandeling volgt aansluitend aan de intake.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen).
Datum laatste bijwerking;  06-05-2024

Development
Utilewebsites.nl