SAMENWERKENDE PSYCHOLOGEN EERSTE LIJN

Groenestraat 294 unit A 2.6
6531 JC  Nijmegen
Telefoon: 06-33104463
E-mail: algemeen@spelnijmegen.nl

VOOR WIE? 
Een GZ-psycholoog….iets voor U?

Een GZ-psycholoog is een psycholoog die uw psychische problemen concreet en praktisch aanpakt.
Het doel daarbij is om u zodanig te helpen dat u weer op eigen kracht verder kunt. Zeker als u er snel bij bent, kunt u veel baat hebben van een behandeling bij een GZ-psycholoog. Denk dus niet te lang “ik moet er zelf uitkomen”of “het valt wel mee, ik stel me aan”.

In het eerste gesprek vertelt u wat uw probleem of klacht is en zal ik daarover vragen stellen met het doel het probleem helder te krijgen. Ook wordt er gekeken of mijn persoon,ervaring en werkwijze bij u en uw vraag aansluiten. Is dat het geval dan bepalen we samen wat we willen bereiken en op welke manier. Ik streef ernaar om kortdurend te werken; 5 tot 12 gesprekken zijn meestal voldoende om ons contact met een bevredigend resultaat af te kunnen sluiten.

De hulp die een GZ-psycholoog biedt valt onder de Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (GBGGZ) en is voor iedereen toegankelijk.  U kunt zelf bellen of mailen om een afspraak te maken. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk.
Een eerstelijnspsycholoog is een GZ-psycholoog met extra opleiding en ervaring voor het verlenen van psychologische zorg in de generalistische basis ggz.

HUIDIGE WACHTTIJD;   intake binnen 2 weken.
De behandeling volgt aansluitend aan de intake.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder,of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen).
Datum laatste bijwerking;  07-01-2020

Development
Utilewebsites.nl