SAMENWERKENDE PSYCHOLOGEN EERSTE LIJN

Groenestraat 294 unit A 2.6
6531 JC  Nijmegen
Telefoon: 06-33104463
E-mail: algemeen@spelnijmegen.nl

WERKWIJZE

Ik bied gepersonaliseerde, individuele behandelingen aan voor volwassenen vanaf 18 jaar. De eerste twee gesprekken bestaan uit het inventariseren van uw klachten en het bespreken van uw hulpvraag en de doelen die u voor ogen heeft. Ook wordt u gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen.
Passen uw klachten bij een behandeling in de GBGGZ en wilt u met mij doorgaan, dan bespreken we samen het behandelplan en gaan we van start met de behandeling.

Voor de samenstelling van het behandelplan kijk ik naar wat er bij u speelt en hoe ik u daarbij het beste kan helpen. Ik maak hierbij gebruik van bewezen effectieve methoden (evidence-based) uit de  Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapie (ACT), Mindfulness-Based Cognitieve therapie (MBCT), schematherapie en Compassion Focused Therapy (CFT).       
Gebruikmakend van de methode die bij u past, help ik u graag bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, zodat u anders kunt omgaan met uw gedachten en gevoelens én u de dingen kunt doen die u belangrijk vindt.

Het kan zijn dat uw klachten te complex zijn en een uitgebreidere behandeling nodig is dan mogelijk is in de GBGGZ. In dat het geval, dan zal ik dat met u bespreken en een verwijzing naar de SGGZ adviseren.


VISIE

Ieder mens kan in zijn leven mentale klachten krijgen. Dat is inherent aan het menszijn in de maatschappij waarin we leven. Mijn visie op zorg/hulp is dat ik u leer om op een helpende manier met uw mentale klachten om te gaan zodat ze u minder belemmeren in het leiden van een voor u waardenvol leven.
Daarbij heb ik ook aandacht voor uw persoonlijke kwaliteiten en wat wel goed gaat.Development
Utilewebsites.nl