SAMENWERKENDE PSYCHOLOGEN EERSTE LIJN

Groenestraat 294 unit A 2.6
6531 JC  Nijmegen
Telefoon: 06-33104463
E-mail: algemeen@spelnijmegen.nl

KOSTEN EN VERGOEDING
Met ingang van 1 januari 2022 startte er een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ: het ZorgPrestatieModel ZPM. Er wordt niet meer per product/traject afgerekend, maar per sessie. De producten/trajecten blijven qua inhoud en duur van de behandeling wel bestaan in de GBGGZ in 2023.
Het tarief per sessie wordt bepaald door het soort sessie (diagnostiek of behandeling) en de duur ervan (variërend van 5 tot 90 minuten). De ingeplande sessieduur (in de regel 45 minuten) wordt in rekening gebracht. Bij een feitelijke uitloop van meer dan 15 minuten, wordt de sessieduur (en dus ook het tarief) aangepast.

Voorwaarden voor vergoeding/ verzekerde zorg
In 2024 heeft u vanuit het basispakket van uw zorgverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.
Voorwaarde is dat u een geldige verwijzing heeft van uw huisarts en dat er sprake is van psychische problematiek, die onder de verzekerde zorg (een DSM-V classificatie) valt.
(zie hieronder voor onverzekerde problematiek!!)
Uw moet altijd eerst uw eigen risico (minsten 385 euro) opmaken:
*Heb ik een contract met uw zorgverzekeraar, dan hoeft u verder geen eigen bijdrage te betalen.
*Heb ik geen contract met uw zorgverzekeraar (ongecontracteerde zorg), dan moet u nog een extra % eigen bijdrage betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoeveel dat is.
Verzekerde zorg kan ik rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten krijgt u zelf de rekening en hanteer ik het NZA tarief.

Klik op deze link voor meer informatie over de behandeltarieven

S.P.E.L Nijmegen/Monic Seuntjens heeft in 2024 contracten met de volgende zorgverzekeraars en de labels die daarbij horen:
*Zilveren Kruis

*CZ/Ohra/NN,
*VGZ
Bij twijfel;  check dit bij uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg
Burnout/overspannenheid, werk- en relatieproblematiek, rouw en een aanpassingsstoornis vallen onder onverzekerde zorg en worden dus NIET vergoed. Hiervoor kunt u terecht bij de Praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of bij mij, maar dan betaalt u de sessies zelf.
Het tarief voor een OnVerzekerde-zorg-Product (OVP) is 120 euro per individuele sessie van 45 minuten.

VERHINDERING EN AFZEGGEN
Een gemaakte afspraak dient minstens 24 uur van tevoren telefonisch of via de mail afgezegd te worden. Gebeurt dit niet of niet tijdig of verschijnt u niet op de afspraak, dan wordt hiervoor 50 euro in rekening gebracht, ongeacht de reden waarom u niet kon komen. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen over de kosten en/of vergoeding neem dan gerust telefonisch contact met me op.

Development
Utilewebsites.nl