SAMENWERKENDE PSYCHOLOGEN EERSTE LIJN

Groenestraat 294 unit A 2.6
6531 JC  Nijmegen
Telefoon: 06-33104463
E-mail: algemeen@spelnijmegen.nl

KOSTEN EN VERGOEDING

Verzekerde zorg
In 2021 heeft u vanuit het basispakket van uw zorgverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.
Voorwaarde is dat u een verwijzing heeft van uw huisarts en dat er sprake is van een psychische stoornis die onder de verzekerde zorg valt.
U betaalt geen eigen bijdrage maar de GBGGZ-hulp valt wel onder uw eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die inĀ  het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is dit wettelijke verplichte eigen risico minstens 385 euro per persoon.
Als na 1 of 2 gesprekken blijkt dat u niet binnen de verzekerde GBGGZ geholpen mag worden, wordt u terugverwezen naar de huisarts. De gesprekken die hebben plaatsgevonden worden dan in rekening gebracht en vergoed door de zorgverzekeraar (met inachtneming van het eigen risico).
Verzekerde zorg kan ik rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.
Bovenstaande geldt voor alle verzekeraars waarmee S.P.E.L. Nijmegen een contract heeft afgesloten.
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk
100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de GB-GGZ.
S.P.E.L. Nijmegen heeft in 2021 met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten: VGZ (inc.IZZ, IZA, UMC, Unive, Besured, Promovendum, National Academic en andere volmachten), CZ/Ohra/Delta LLoyd, Zilveren Kruis/Achmea,ONVZ ENO, Zorg en Zekerheid.

Onverzekerde zorg

Heeft u geen psychische stoornis, maar wel psychische klachten of problemen, dan kunt u zich toch aanmelden, maar dient u de behandeling zelf te betalen.
Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De behandeling hiervoor dient u ook zelf te betalen, of misschien wordt deze vanuit uw aanvullend pakket vergoed. Consulten die vallen onder uw aanvullende verzekering tellen niet mee voor uw eigen risico.
Het tarief voor een OnVerzekerde-zorg-Product (OVP) is 105 euro per individuele sessie van 45 minuten. U krijgt hiervoor zelf de rekening.

VERHINDERING EN AFZEGGEN
Een gemaakte afspraak dient minstens 24 uur van tevoren telefonisch of via de mail afgezegd te worden. Gebeurt dit niet of niet tijdig, dan wordt 70 euro in rekening gebracht, ongeacht de reden waarom u niet kon komen. “No Show” of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen over de kosten en/of vergoeding neem dan gerust telefonisch contact met me op.

Development
Utilewebsites.nl