SAMENWERKENDE PSYCHOLOGEN EERSTE LIJN

Groenestraat 294 unit A 2.6
6531 JC  Nijmegen
Telefoon: 06-33104463
E-mail: algemeen@spelnijmegen.nl

KLACHTENREGELING

Als mensen met elkaar samenwerken kunnen er misverstanden ontstaan.
Als u het met bepaalde zaken hier niet eens bent, of als u ontevreden bent zou ik het fijn vinden als u dat met me bespreekt. In veel gevallen lukt het dan om tot een oplossing te komen.

Komen we er samen niet uit dan kunt u overwegen een klacht in te dienen.
Hiervoor heeft u de volgende mogelijkheden:

*Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

*De klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Zie de website www.psynip.nl voor meer informatie of bel: 030-8201500

*Op grond van de wet BIG kunt u een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland),
Postbus 10067, 8000  GB Zwolle. telnr: 038-8884444.

Development
Utilewebsites.nl